JAN MEHL

2.12.1923 Čenkovice
22. 5.1913
Byl naverbován na vojnu Rakouské armády, kde sloužil pod baronem Reischelem 7 roků, 6 měsíců a 3 dny. Byl 2x těžce raněn a dosáhl hodoti kaprála. Po propuštění z vojny přišel do České Třebové. Koupil dům na náměstí. Byl to jednopatrový dřevěný dům s podloubím čp. 13 z roku 1623, dříve hospoda a kulečník. Praděda přestavěl dům roku 1884 na sklenářství a krám se skleněným a porcelánovým zbožím a to především proto, že byl vyučeným sklenářem.

V České Třebové byl váženým občanem – byl městský hodnostář, starosta Sokola, velitel veteránů. Veteráni vysloužilci rakousko-uherské armády. Nosili černé obleky, čevené šňůry s bambulemi na prsou, klobouky podobné podobné buřince s p=ry kohouta vlašáka). Při slavnostech, kterých v té době bylo více než nyní např. Svátek Božího těla, který byl koncem května, se na náměstí stavěly oltáře ve vratech domů u Mehlů, Horáků, Frimlů a Kapských, které byly vyzdobeny svatými obrazy a květinami. Od kostela šel průvod s hudbou a veteráni šli v průvodu a stříleli z hmoždířů.

Jan se oženil s Marií Jansovu z České Třebové (1839 – 1909). Měli 2 syny Felixe I a Jana (5. 5. 1869.- 28.5.1887). Jan Zemřel v 18-ti letech na španělskou chřipku. Jan se synem Felixem I. Byli sponzory a členy dozorčí rady při stavbě školy na Nádraží ulici, která se stavěla 2 roky (1895-96).