FELIX MEHL II.

4. 3.1889
5. 7.1962
Vyučil se sklenářem v Ústí nad Labem, kde se naučil německy. Po návratu domů se nepohodl s otcem, vzal si trumpetu a odešel pěšky do Vídně. Domů se vrátil až po roce.

Nastoupil do ČSD nejdříve na překladiště, později jako průvodčí.

Felix II byl dobrý muzikant. Hrál na violu,housle a křídlovku. Založil v roce 1912 trubačský sbor Sokola. V Sokole také cvičil velice dobře na nářadí. Felix II hrál ještě v jiných kapelách a to v symfonickém orchestru Smetana, který založilpan Preisler, železniční dechovce a kapele Františka Preislera. V roce 1935 na pouti ve Skuhravě, kde hrál mu někdo rukou uhodil do trumpety vyrazil zuby. To znamenalo konec s muzikou.

Otec Felix Mehl II se oženil s Marií Handlovou z Rybníka (22. 1, 1893 – 31. 12. 1918). Měli spolu syna Felixe III a dceru Mařenku (30. 5. 1918 – 31. 10. 1918), která zemřela na španělskou chřipku. Také žena Marie zemřela zanedlouho na španělskou chřipku velice mladá, ve věku 24 let.